Internationella valåskådningsriktlinjer

Home/Internationella valåskådningsriktlinjer
Internationella valåskådningsriktlinjer 2015-02-06T11:57:42+00:00

Vi följer Internationella Valkommissionens riktlinjer för valskådning. Detta innebär:
• Vi anpassar turer och frekvens efter tumlarbeståndet.
• Vi anpassar kurs och fart efter tumlarna. VI JAGAR ELLER OMRINGAR INTE INDIVIDER ELLER GRUPPER AV TUMLARE. Tumlarna bestämmer om de vill närma sig båten och hur länge de vill att mötet skall vara.
• Vi stöder forskning på tumlare genom att samla in data om våra möten med tumlare och delge Länsstyrelsen i Skåne och Naturhistoriska Riksmuseet.
• Våra guider och besättningar har fått utbildning i tumlarens beteende och biologi
• Vi försöker bidraga till allmänhetens kunskap om tumlare och hur de påverkas av t.ex. moderna fiskemetoder.
• Båten är konstruerad och framförs så att risken att en tumlare skadas minimeras.
• Vi utvärderar regelbundet vår verksamhet och de konsekvenser den har för tumlarbeståndet och miljö och natur i allmänhet